National Advisory Committee

17th AOCMP & 38th AMPICON, 4 – 7 November, 2017

National Advisory Committee

Dr. A K Bansal, Delhi Dr. Paneer Selvam S, Chennai
Mr. A M Pendse, Mumbai Dr. PankajTandon, Mumbai
Dr. Abhijit Mandal, Varanasi Dr. Paul B Ravindran, Vellore
Mr. Agarwal S P, Mumbai Dr. Pradhan A S, Mumbai
Dr. Ajay Shrivastava, New Delhi Mr. Poopathi V, Kolkatta
Dr. AnujTyagi, Agra Dr. R N L Srivastava, Kanpur
Dr. Apurba Kabasi, Kolkata Dr. Rabi Raja Singh , Vellore
Dr. Arun S Oinam, Chandigarh Dr. Radhakrishnan B Nair, Pathanamthitta
Dr. Atul Tyagi, New Delhi Dr. Raghavendra Holla, Kochin
Mr. Balasubramanian N, Rohtak Dr. Raghukumar P, Trivandrum
Dr. B S Rao, Mumbai Mr. Ritu Raj Upreti, Mumbai
Dr. Baskaran Pillai, Kochi Dr. Rajesh Kumar, Mumbai
Dr. C S Sureka, Coimbatore Dr. Ramakrishna Rao C, Hyderabad
Mr. Choubey Vijay, Nagpur Dr. Rath A K, Bhubaneshwar
Dr. D Dutta, Mumbai Dr. Ravi Kumar M, Bangalore
Dr. Dash Sharma P K, Mumbai Dr. Ravichandran R, Bangalore
Dr. D Deshpande, Mumbai Dr. S H Panwar,Kolhapur
Dr. G Sahani, Mumbai Dr. S J Supe, Mumbai
Dr. Ganesan S, Chennai Dr. S P Mishra, Lucknow
Dr. Gopi Shankar N,New Delhi Dr. Sai Subramanian, Hyderabad
Dr. Govindarajan K N, Coimbatore Dr. Saji Oommen, New Delhi
Dr. Hota P K, Odisha Dr. Saju Bhasi, Trivandrum
Mr. Jibon Sharma, Guwahati Dr. Saraswathi Chitra, Chennai
Dr. K Krishna Murthy, Hyderabad Dr. Sathish Pelgade, Ahmedabad
Dr. K Muthuvelu, Chennai Dr. Satish Rao, Manipal
Dr. Kaliappan P, Chennai Dr. Senthil Kumar S, Madurai
Dr. Kamlesh Passi, Ludhiana Mr. Sharma P K, Delhi
Mr. Karthikeyan S, Bangalore Dr. Shukla A K, Lucknow
Dr. Lakshmanan A V, Chennai Mr. Subhash Kheruka,Lucknow
Dr. M S Kulkarni, Mumbai Mr. Suresh Pangam, Hyderabad
Dr. Madhu Bala,New Delhi Mr. S. N Sinha, Mathura
Dr. Manoj Semwal, Delhi Dr. T Ganesh, New Delhi
Dr. Maria Das, Lucknow Dr. Thayal Singh Elias, Trivandrum
Mr. M P Singh Mann, New Delhi Dr. Thayalan K, Chennai
Mr. Munjal R K, New Delhi Dr. Varadarajan E, Chennai
Dr. Muralidhar K R, Hyderabad Dr. Varatharaj C, Bangalore
Dr. Negi P S, Delhi Mr. V Satyanarayan, Pune
Dr. Nirmal Kumar Penuley, Lucknow Dr. Velmurugan J, Chennai
Dr. Om Prakash Gurjar, Indore Dr. Vinod Kumar Dangwal, Patiala
Dr. Palani Selvam, Mumbai Mr. Vinod Pandey, Haldwani